Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Čunovo V príprave

Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Čunovo

Cieľom inovácie je obnova a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti VE Čunovo za účelom odstránenia...

Dozvedieť sa viac
Fotovoltická elektráreň Dedinský ostrov V príprave

Fotovoltická elektráreň Dedinský ostrov

Medzi akcie pripravované VV š.p. patrí aj fotovoltická elektráreň na pravom brehu odpadového kanála pod...

Dozvedieť sa viac
Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj V realizácii

Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska...

Dozvedieť sa viac
Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja Zrealizované

Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty...

Ciele: V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v...

Dozvedieť sa viac
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zhrže Hrušov – Predprojektová a projektová príprava Zrealizované

Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zhrže Hrušov – Predprojektová...

Predmetom projektu bol návrh technického riešenia zabezpečujúceho zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov...

Dozvedieť sa viac
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja Zrealizované

Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja

Predmetom projektu je navrhnúť riešenia na rehabilitáciu Dunaja, ktorými sa dosiahne zlepšenie plavebných podmienok na...

Dozvedieť sa viac
MVE Dobrohošť Zrealizované

MVE Dobrohošť

MVE Dobrohošť je realizovaná v priestore odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N...

Dozvedieť sa viac