Vodná elektráreň Čunovo II Plánované

Vodná elektráreň Čunovo II

Rozbiehame nový  investičný projekt vybudovania  Nového energetického zdroja – Vodná elektráreň Čunovo II“. Cieľom projektu...

Dozvedieť sa viac
Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Čunovo V realizácii

Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Čunovo

  Cieľom projektu je inovácia a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti VE Čunovo za účelom...

Dozvedieť sa viac
Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja Zrealizované

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených...

Rozpočet projektu: 4 577 663 EUR bez DPH Z toho 1 860 000 EUR bez...

Dozvedieť sa viac
Upgrade of Gabčíkovo locks V realizácii

Upgrade of Gabčíkovo locks

  Celkové oprávnené výdavky projektu sú 144 665 000 EUR. Spolufinancovanie projektu z prostriedkov Európskej únie  je...

Dozvedieť sa viac
Modernizácia ľavej plavebnej komory- Upgrade of Gabčíkovo lock V realizácii

Modernizácia ľavej plavebnej komory- Upgrade of Gabčíkovo lock

Cieľ projektu je: maximalizovať plavebnú bezpečnosť plavidiel pri preplavovaní cez stupeň  Gabčíkovo maximalizovať dopravnú kapacitu...

Dozvedieť sa viac
LIFE 21 – Living Rivers – Živé rieky V realizácii

LIFE 21 – Living Rivers – Živé rieky

  Udržateľné vodné hospodárstvo a manažment tokov je jednou z nových výziev, ktoré nemožno vyriešiť...

Dozvedieť sa viac
Projekt LFE14 NAT/SK/001306  Obnova a manažment dunajských lužných biotopov V realizácii

Projekt LFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Celkový rozpočet projektu: 5 355 446 EUR bez DPH Rozpočet Vodohospodárskej výstavby, š.p.: 577 800...

Dozvedieť sa viac
Projekt LFE12 NAT/SK/001137  Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko – moravskom regióne Zrealizované

Projekt LFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika...

Rozpočet projektu: 3 676 064 EUR bez DPH Rozpočet VV, š.p.:   1 386 124 EUR...

Dozvedieť sa viac
Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo V príprave

Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo

„Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ Cieľom inovácie je obnova a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti...

Dozvedieť sa viac
Fotovoltická elektráreň Dedinský ostrov V príprave

Fotovoltická elektráreň Dedinský ostrov

Medzi akcie pripravované VV š.p. patrí aj fotovoltická elektráreň na pravom brehu odpadového kanála pod...

Dozvedieť sa viac
Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj V realizácii

Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska...

Dozvedieť sa viac
Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti V realizácii

Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti

Ciele a výsledky projektu: Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou...

Dozvedieť sa viac
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov Zrealizované

Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov

Predmetom projektu je návrh technického riešenia zabezpečujúceho zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov...

Dozvedieť sa viac
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM- Danube Rehabilitation Measures) Zrealizované

Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM- Danube Rehabilitation Measures)

Realizáciou rehabilitačných opatrení projektu v danom území môžeme očakávať nasledovné pozitívne vplyvy: Voda: podzemné vody –...

Dozvedieť sa viac
MVE Dobrohošť Zrealizované

MVE Dobrohošť

MVE Dobrohošť je realizovaná v priestore odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N...

Dozvedieť sa viac