VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK toho času dodáva elektrinu jedinému koncovému odberateľovi v Žiline. 

Kontakt na zákaznícku podporu:

tel. č.: +421 906 31 1111, email: info@vvb.sk
SSD – tel. č.: 0800 159 000 – poruchová linka, 0850 166 007 – zákaznícka linka, email: prevadzkovatel@ssd.sk

 

Informácie o možnosti zmeny dodávateľa, o alternatívnom riešení sporov, porovnávanie ponúk dodávateľov sú zverejnené na stránkach:

 

Kontaktné informácie na spotrebiteľské organizácie a energetické agentúry, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti: