Zoznam zmlúv od 1.1.2011

Zoznam zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) od 1.1.2011

Zoznam zmlúv od 9.7.2010 do 31.12.2010

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Zoznam zmlúv do 9.7.2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010