VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

Prevádzkovateľ vodných elektrární na Slovensku

Viac o nás

Úspešný prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo

Už viac ako šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Viac o nás

Informujeme vás

Aktuality a novinky

Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja spojená s mimoriadnou manipuláciou na objektoch VD Gabčíkovo – oznámenie
29.02.2024

Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej...

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej...

Dozvedieť sa viac
Svetový deň mokradí so žiakmi v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo
06.02.2024

Svetový deň mokradí so žiakmi...

Dňa 2. 2. 2024 sme si na celom svete pripomenuli...

Dozvedieť sa viac
2. február – Svetový deň mokradí
02.02.2024

2. február – Svetový deň...

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Prečo sú životne dôležité...

Dozvedieť sa viac
1. 2. 2024 sa uskutočnil workshop pre zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š. p.
01.02.2024

1. 2. 2024 sa uskutočnil...

Uvedomujeme si vážnosť klimatickej zmeny, ako aj potrebu o tejto...

Dozvedieť sa viac

Hlavné činnosti

Kompa Vojka-Kyselica

Motorová kompa zabezpečuje verejnú lodnú dopravu medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou od spustenia Vodného diela Gabčíkovo v roku 1992. Jej prevádzku financuje Vodohospodárska výstavba, používanie pre verejnosť je bezplatné. Plavidlo môže previezť naraz najviac sto ľudí, osemnásť osobných áut a tri nákladné autá do 20 ton. Kompa odchádza z Vojky nad Dunajom denne od 5:00 do 23:30 v 30-minútových intervaloch a z Kyselice späť od 5:10 do 23:40.

Prejsť na Kompu

Vodné dielo Gabčíkovo

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola navrhnutá a budovaná tak, aby splnila viacero účelov na úseku Dunaja od Bratislavy po Budapešť a na jeho priľahlých tokoch a územiach. Po odstúpení Maďarska od zmluvy z r. 1977 bolo ako náhradné riešenie vybudované Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bolo v roku 1992 spustené do prevádzky.

Prejsť na Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Žilina

Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov. Vodné dielo Žilina je zároveň prvou stavbou na Slovensku, ktorej dopady na životné prostredie boli posudzované komplexne metódou EIA.

Prejsť na Vodné dielo Žilina

Zlepšujeme prostredie okolo nás

Naše projekty

Vodohospodárska výstavba, š.p., v nadväznosti na dlhodobé strategické koncepcie štátu a v súlade so svojím poslaním, víziou a hodnotami navrhuje, plánuje a realizuje stále nové vodohospodárske a hydroenergetické projekty. Ich cieľom je efektívne využívať potenciál výroby čistej elektrickej energie, vytvárať zásoby pitnej vody, zveľaďovať životné prostredie v okolí vodných tokov a zabezpečiť odolnosť krajiny a udržateľnú budúcnosť v podmienkach klimatickej zmeny.