VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

Prevádzkovateľ vodných elektrární na Slovensku

Viac o nás

Úspešný prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo

Už viac ako šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Viac o nás

Informujeme vás

Aktuality a novinky

Misia na Islande ukázala Slovensku, ako efektívne vyrábať energiu z geotermálnych a obnoviteľných zdrojov
28.09.2023

Misia na Islande ukázala Slovensku,...

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, najväčší výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny...

Dozvedieť sa viac
Vodohospodári podporili Plavebné dni 2023 a odprezentovali aj plavebné komory VD Gabčíkovo

Vodohospodári podporili Plavebné dni 2023...

V dňoch 19. – 21. septembra 2023 sa uskutočnil 31....

Dozvedieť sa viac
Vodohospodárska výstavba, š. p. partnerom 17. ročníku Európskej noci výskumníkov, najväčšieho festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa uskutoční v piatok 29. septembra 2023.
23.09.2023

Vodohospodárska výstavba, š. p. partnerom...

Tak ako každý rok, tak aj tento sa uskutoční podujatie...

Dozvedieť sa viac
Infocentrum v Gabčíkove zaujalo obrovské množstvo ľudí: Pre veľký záujem sa predlžujú otváracie hodiny
21.09.2023

Infocentrum v Gabčíkove zaujalo obrovské...

Koncom júna tohto roka otvorila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, zmodernizované...

Dozvedieť sa viac

Hlavné činnosti

Kompa Vojka-Kyselica

Motorová kompa zabezpečuje verejnú lodnú dopravu medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou od spustenia Vodného diela Gabčíkovo v roku 1992. Jej prevádzku financuje Vodohospodárska výstavba, používanie pre verejnosť je bezplatné. Plavidlo môže previezť naraz najviac sto ľudí, osemnásť osobných áut a tri nákladné autá do 20 ton. Kompa odchádza z Vojky nad Dunajom denne od 5:00 do 23:30 v 30-minútových intervaloch a z Kyselice späť od 5:10 do 23:40.

Prejsť na Kompu

Vodné dielo Gabčíkovo

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola navrhnutá a budovaná tak, aby splnila viacero účelov na úseku Dunaja od Bratislavy po Budapešť a na jeho priľahlých tokoch a územiach. Po odstúpení Maďarska od zmluvy z r. 1977 bolo ako náhradné riešenie vybudované Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bolo v roku 1992 spustené do prevádzky.

Prejsť na Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Žilina

Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov. Vodné dielo Žilina je zároveň prvou stavbou na Slovensku, ktorej dopady na životné prostredie boli posudzované komplexne metódou EIA.

Prejsť na Vodné dielo Žilina

Zlepšujeme prostredie okolo nás

Naše projekty

Vodohospodárska výstavba, š.p., v nadväznosti na dlhodobé strategické koncepcie štátu a v súlade so svojím poslaním, víziou a hodnotami navrhuje, plánuje a realizuje stále nové vodohospodárske a hydroenergetické projekty. Ich cieľom je efektívne využívať potenciál výroby čistej elektrickej energie, vytvárať zásoby pitnej vody, zveľaďovať životné prostredie v okolí vodných tokov a zabezpečiť odolnosť krajiny a udržateľnú budúcnosť v podmienkach klimatickej zmeny.