Certifikáty a osvedčenia o spôsobilosti

Sme držiteľmi osvedčení podľa príslušných právnych predpisov

Spoločnosť podľa výpisu z Obchodného registra SR vykonáva činnosti, ktorých výkon je podmienený špecifickým oprávnením v súlade so živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom. Spoločnosť má k dispozícii vlastných zamestnancov, ktorí sú držiteľmi osvedčení podľa príslušných právnych predpisov.

 • Projektové činnosti – autorizovaný stavebný inžinier

  S rozsahom oprávnenia: statika stavieb, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podkategória vodohospodárske stavby, stavebné konštrukcie – projektovanie inžinierskych stavieb podkategória vodohospodárske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podkategória zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie.

 • Stavebný dozor

  S rozsahom oprávnenia: pozemné stavby, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, inžinierske stavby podkategória potrubné, energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podkategória elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia.

 • Stavbyvedúci

  S rozsahom oprávnenia: pozemné stavby, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby.

 • Výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu

  Podrobnejšie informácie nájdete v evidencii osvedčení o odbornej spôsobilosti pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami v sekcii Technicko-bezpečnostný dohľad.

 • Autorizovaný geodet a kartograf

 • Obstarávanie

 • Banské činnosti

 • Vnútrozemská plavba – vodca malého plavidla

 • Geologické práce

 • Nedeštruktívne skúšanie – nedeštruktívna defektoskopia

 • Činnosti v oblasti energetiky a elektrotechniky

 • Ochrana osobných údajov

 • Poskytovanie prvej pomoci

 • Civilná ochrana

 • Činnosti v oblasti odpadového hospodárstva

 • A iné, ako sú napr. oprávnenia zváračov, lešenárov, viazačov bremien, žeriavnikov, vodičov nákladných áut, vodičov motorových vozíkov

Dokumenty

Politiky systému manažérstva

Dokumenty

Certifikáty integrovaného systému manažérstva podniku