Svetový deň mokradí so žiakmi v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo
? Dňa 2. 2. 2024 sme si na celom svete pripomenuli deň mokradí, ktoré sú jedným z najvýznamnejších ekosystémov na zemi a poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom rastlín a živočíchov.
Pri tejto príležitosti pripravila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo náučný workshop o mokradiach pre deti I. stupňa Základnej školy Pri kríži z Bratislavskej Dúbravky.
Na workshope sa žiaci dozvedeli základné informácie o mokradiach, o ich význame a funkcii a o spôsoboch ako ich chrániť. Bližšie sa zoznámili aj s flórou a faunou mokradí. Počas prezentácie sa deti mohli aj aktívne zapájať.
Vedeli ste, že od otvorenia Infocentra v lete 2023 ho navštívilo viac, ako 6600 ľudí?
Brány nového Infocentra na Vodnom diele Gabčíkovo sme otvorili 27. 6. 2023 a návštevníkom ponúka širokú škálu aktivít od panoramatických vyhliadok, interaktívnych panelov s holografickou projekciou, 3D virtuálnu prehliadku, či simulátor operátora plavebných komôr. Aj preto je toto miesto celoročne ideálnym miestom na výlet pre školy i širokú verejnosť .