Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby š.p.