Aktuálny záber z kamier

Zábery sa aktualizujú každú minútu.

PLAVEBNÝ PORIADOK

Kompa premáva podľa platného plavebného poriadku

Kompa_cestovny-poriadok-zmena-od-1.2.2024-2

KONTAKTY

Kontakty na posádku a dispečing