Aktuálne pracujeme na výmene kamier za modernejšie.

Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok.

PLAVEBNÝ PORIADOK

Kompa premáva podľa platného plavebného poriadku

cestovny-poriadok-zmena-od-1.3.2023

KONTAKTY

Kontakty na posádku a dispečing