KONTAKTY A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská 2

P.O.BOX 45

841 04, Bratislava

KONTAKT PRE VEREJNOSŤ A MÉDIA

info@vvb.sk

GENERÁLNY RIADITEĽ PODNIKU VV, š. p.

Ing. Peter Molda

vodohospodarska-vystavba

Kontakty na sekretariáty

Sekretariát generálneho riaditeľa

+421 906 31 1111

Úsek generálneho riaditeľa, sekretariát

+421 906 31 1311

Úsek investičný, sekretariát

+421 906 31 1153

Úsek ekonomiky a obchodu, sekretariát

+421 906 31 1211

Úsek TBD, sekretariát

+421 906 31 1611

Úsek prevádzky VE VDG a VDŽ, sekretariát

+421 906 31 2033

Úsek prevádzky SVD G-N a správy majetku, sekretariát

+421 906 312 111

Kontakty na pracoviská

Pracovisko TBD Bratislava

Nobelova 7, Bratislava, Slovensko

+421 906 31 1611

Pracovisko TBD Žilina

Teplička nad Váhom 1517, 013 01 Teplička nad Váhom

+421 906 31 3222

Pracovisko TBD Košice

Ďumbierska 26, Košice, Slovensko

+421 906 31 5116

Pracovisko TBD Banská Štiavnica

Višňovského 4, Banská Štiavnica, Slovensko

+421 906 31 1520

Pracovisko TBD Gabčíkovo - Prevádzková budova vodného hospodárstva

Gabčíkovo, Slovensko

+421 906 31 2118

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  Obchodný názov

  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  IČO

  00 156 752

  IČ DPH

  SK2020480198

  Bankové spojenie

  Tatra banka, a.s. , Číslo účtu: 2921123848/1100
  IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848 , BIC: TATRSKBX

  Právna forma

  Štátny podnik

  Registrácia

  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Pš, vložka číslo 32/B

  Obchodný register

  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  Pôvodný zakladateľ

  Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky - založil s účinnosťou od 1. Januára 1989 VODOHOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, ŠTÁTNY PODNIK

  Rok vzniku

  1953

  Súčasný zakladateľ

  Od 1. Júla 2003 Ministerstvo životného prostredia SR

  Základné imanie

  307 406 757,73 €

  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  Karloveská 2, Karlova Ves, Slovensko

  Pracovisko TBD Bratislava

  Nobelova 7, Bratislava, Slovensko

  Pracovisko TBD Žilina

  Teplička nad Váhom, Slovensko

  Pracovisko TBD Košice

  Ďumbierska 26, Košice, Slovensko

  Pracovisko TBD Banská Štiavnica

  Višňovského 4, Banská Štiavnica, Slovensko

  Pracovisko TBD Gabčíkovo - Prevádzková budova vodného hospodárstva

  Gabčíkovo, Slovensko