Jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR)...

Vidieť projekt
Realizácia výstavby slovensko-maďarského cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti začala

Realizácia výstavby slovensko-maďarského cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti začala

Most medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti je na začiatku realizácie výstavby. Slúžiť...

Vidieť projekt
Parkovanie v okolí vodohospodárskej výstavby dostane novú podobu

Parkovanie v okolí vodohospodárskej výstavby dostane novú podobu

Súčasné chaotické parkovanie sa zmení na poriadok, ktorý so sebou prinesie i pozitívnu vizuálnu zmenu....

Vidieť projekt
Vodná doprava a cestovný ruch nadchli desiatky žiakov

Vodná doprava a cestovný ruch nadchli desiatky žiakov

Podujatie „Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch“, ktoré sa konalo v stredu 8.-9. februára v...

Vidieť projekt
Stav mokradí netreba podceňovať

Stav mokradí netreba podceňovať

Mokrade lužných lesov, ich obnova a zlepšenie ich stavu stoja v centre pozornosti unikátneho projektu,...

Vidieť projekt
Vybuduj si budúcnosť na kvalitnom základe

Vybuduj si budúcnosť na kvalitnom základe

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vo štvrtok 9. februára prilákal...

Vidieť projekt
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon...

Vážení uchádzači o získanie odbornej spôsobilosti, na základe rozhodnutia predsedu Skúšobnej komisie na overenie odbornej...

Vidieť projekt
Vodohospodárska výstavba odovzdávala skúsenosti s rekonštrukciou priehrad v Ženeve

Vodohospodárska výstavba odovzdávala skúsenosti s rekonštrukciou priehrad v Ženeve

Jedinečné partnerstvo troch subjektov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, MicroStep-MIS a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vytvorili jedinečné zoskupenie....

Vidieť projekt
Odborná konferencia a slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

Odborná konferencia a slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia Sústavy...

Odborná konferencia bola zameraná na Komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného...

Vidieť projekt
Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

V termíne 27. 9. – 29. 9. sa v Bratislave konal II. medzinárodný workshop o...

Vidieť projekt
Vodohospodárska výstavba si pripísala významné ocenenie

Vodohospodárska výstavba si pripísala významné ocenenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je koordinátorom štátnej politiky kvality za uplatňovanie...

Vidieť projekt
Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

V termíne 27.9. – 29.9. sa v Bratislave konal II. medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb, ktorý...

Vidieť projekt