Evidencia osvedčení

Pre štátnu organizáciu poverenú dohľadom nad stavbami I. až IV. kategórie

Evidencia osvedčení

Pre vlastníkov vodných stavieb III. a IV. kategórie

Dokument

Rozhodnutie o poverení štatneho podniku výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohladu nad vodnými stavbami