Prebieha jarná umelá záplava dunajských ramien

Prebieha jarná umelá záplava dunajských ramien

V týchto dňoch prebieha jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s...

Dozvedieť sa viac
Hľadali sme nových kolegov na Kariéra EXPO v Nitre

Hľadali sme nových kolegov na Kariéra EXPO v Nitre

Kariéra EXPO – podujatie, ktoré sa konalo dňa 29.3.2023 v priestoroch Agrokomplexu Nitra prilákalo desiatky...

Dozvedieť sa viac
Jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR)...

Dozvedieť sa viac
Realizácia výstavby slovensko-maďarského cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti začala

Realizácia výstavby slovensko-maďarského cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti začala

Most medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti je na začiatku realizácie výstavby. Slúžiť...

Dozvedieť sa viac
Parkovanie v okolí vodohospodárskej výstavby dostane novú podobu

Parkovanie v okolí vodohospodárskej výstavby dostane novú podobu

Súčasné chaotické parkovanie sa zmení na poriadok, ktorý so sebou prinesie i pozitívnu vizuálnu zmenu....

Dozvedieť sa viac
Vodná doprava a cestovný ruch nadchli desiatky žiakov

Vodná doprava a cestovný ruch nadchli desiatky žiakov

Podujatie „Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch“, ktoré sa konalo v stredu 8.-9. februára v...

Dozvedieť sa viac
Stav mokradí netreba podceňovať

Stav mokradí netreba podceňovať

Mokrade lužných lesov, ich obnova a zlepšenie ich stavu stoja v centre pozornosti unikátneho projektu,...

Dozvedieť sa viac
Vybuduj si budúcnosť na kvalitnom základe

Vybuduj si budúcnosť na kvalitnom základe

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vo štvrtok 9. februára prilákal...

Dozvedieť sa viac
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon...

Vážení uchádzači o získanie odbornej spôsobilosti, na základe rozhodnutia predsedu Skúšobnej komisie na overenie odbornej...

Dozvedieť sa viac
Vodohospodárska výstavba odovzdávala skúsenosti s rekonštrukciou priehrad v Ženeve

Vodohospodárska výstavba odovzdávala skúsenosti s rekonštrukciou priehrad v Ženeve

Jedinečné partnerstvo troch subjektov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, MicroStep-MIS a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vytvorili jedinečné zoskupenie....

Dozvedieť sa viac
Odborná konferencia a slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

Odborná konferencia a slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia Sústavy...

Odborná konferencia bola zameraná na Komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného...

Dozvedieť sa viac
Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

V termíne 27. 9. – 29. 9. sa v Bratislave konal II. medzinárodný workshop o...

Dozvedieť sa viac