Oznámenie o plánovanej letnej simulovanej záplave ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Oznámenie o plánovanej letnej simulovanej záplave ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti...

Dozvedieť sa viac
Stali sme sa súčasťou medzinárodného workshopu ICPDR Hydropower Workshop 2024

Stali sme sa súčasťou medzinárodného workshopu ICPDR Hydropower Workshop 2024

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK bola súčasťou medzinárodného workshopu ICPDR Hydropower Workshop 2024. ICPDR je medzinárodná...

Dozvedieť sa viac
Monitorujeme zvýšenú hladinu rieky Dunaj a 2. stupeň povodňovej aktivity v bratislavskom okrese

Monitorujeme zvýšenú hladinu rieky Dunaj a 2. stupeň povodňovej aktivity...

Nielen zabezpečenie medzinárodnej vodnej cesty, ale najmä povodňová ochrana na území Slovenskej republiky je účelom...

Dozvedieť sa viac
5. jún je Svetovým dňom životného prostredia

5. jún je Svetovým dňom životného prostredia

Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je obnova pôdy, dezertifikácia a odolnosť voči suchu“. Tento...

Dozvedieť sa viac
Deň Detí s Vodohospodárskou výstavba, š. p.

Deň Detí s Vodohospodárskou výstavba, š. p.

Uvedomujeme si, že pracovný výkon a nasadenie našich kolegov môže častokrát zasiahnuť do kvalitného času...

Dozvedieť sa viac
Medzinárodný deň Biodiverzity – 22. máj 2024

Medzinárodný deň Biodiverzity – 22. máj 2024

Bohatstvo života na Zemi - aj tak môžeme opísať biodiverzitu, ktorej medzinárodný deň si dnes,...

Dozvedieť sa viac
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon...

Vážení uchádzači o získanie odbornej spôsobilosti, na základe rozhodnutia predsedu Skúšobnej komisie na overenie odbornej...

Dozvedieť sa viac
Deň Zeme sme strávili so žiakmi ZŠ Gabčíkovo na Vodnom diele Gabčíkovo

Deň Zeme sme strávili so žiakmi ZŠ Gabčíkovo na Vodnom...

Začiatkom tohto týždňa sme si pripomenuli medzinárodný Deň Zeme a jeho význam. Ku jeho koncu...

Dozvedieť sa viac
 22. apríl je dňom venovaným planéte Zem

 22. apríl je dňom venovaným planéte Zem

Sviatok, ktorý vznikol v roku 1970 v San Franciscu v USA, sa postupne rozrástol do...

Dozvedieť sa viac
Vodohospodárska výstavba, š. p. si pripomenula význam Dňa narcisov aj tento rok

Vodohospodárska výstavba, š. p. si pripomenula význam Dňa narcisov aj...

Pevné zdravie nás a našich blízkych vnímame ako jednu z najdôležitejších životných hodnôt. Aj napriek...

Dozvedieť sa viac
Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky ! 🐣

Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky ! 🐣

Dozvedieť sa viac
Ukončenie jarnej simulovanej záplavy

Ukončenie jarnej simulovanej záplavy

Včera o 16-tej hodine ukončila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jarnú simulovanú záplavu. Z historického hľadiska...

Dozvedieť sa viac