Ocenenie Kanoista roka 2023 má svojich víťazov – Vodohospodárska výstavba, š. p. odovzdala ceny v kategórii Tréner mládeže za rok 2023
Dnes, 18. 12. 2023 vzdala Slovenská kanoistika úctu svojim najlepším športovcom na vyhlásení výsledkov ankety Kanoista roka 2023. ?
Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebiehalo neďaleko brehu rieky Dunaj, v budove Vodárenského múzea v Bratislave. Každoročné udeľovanie cien je poctou pre najúspešnejších športovcov v rôznych kategóriách a cenu tréner mládeže roka 2023 udelila Jana Ježíková, poverená výkonom generálnej riaditeľky Vodohospodárska výstavba, š. p.
 
Srdečne blahoželáme trénerovi mládeže v kanoistike na divokej vode za rok 2023, pánovi Miroslavovi Stanovskému a trénerovi mládeže v rýchlostnej kanoistike, pánovi Máriovi Klieštencovi. Blahoželanie a veľké uznanie však patrí všetkým oceneným športovcom za ich profesionálny výkon, ktorým reprezentujú našu krajinu.
Vodohospodárska výstavba, š. p. je dlhoročným podporovateľom slovenskej kanoistiky.
Budeme veľmi radi, ak naše vodné areály budú naďalej priestorom pre nádejné slovenské talenty v tomto vodnom športe.