Medzinárodný deň Biodiverzity – 22. máj 2024

Medzinárodný deň Biodiverzity – 22. máj 2024

Bohatstvo života na Zemi - aj tak môžeme opísať biodiverzitu, ktorej medzinárodný deň si dnes,...

Find Out More
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon...

Vážení uchádzači o získanie odbornej spôsobilosti, na základe rozhodnutia predsedu Skúšobnej komisie na overenie odbornej...

Find Out More
Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja spojená s mimoriadnou manipuláciou na objektoch VD Gabčíkovo – oznámenie

Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja spojená s...

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti...

Find Out More
Svetový deň mokradí so žiakmi v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo

Svetový deň mokradí so žiakmi v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo

Dňa 2. 2. 2024 sme si na celom svete pripomenuli deň mokradí, ktoré sú jedným...

Find Out More
2. február – Svetový deň mokradí

2. február – Svetový deň mokradí

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Prečo sú životne dôležité pre budúcnosť ľudstva ? Mokrade...

Find Out More
1. 2. 2024 sa uskutočnil workshop pre zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š. p.

1. 2. 2024 sa uskutočnil workshop pre zamestnancov Vodohospodárskej výstavby,...

Uvedomujeme si vážnosť klimatickej zmeny, ako aj potrebu o tejto téme hovoriť a hľadať inovatívne...

Find Out More
Informácia o novom cestovnom poriadku kompy Vojka – Kyselica platnom od 1. 2. 2024

Informácia o novom cestovnom poriadku kompy Vojka – Kyselica platnom...

S platnosťou od 01. 02. 2024 mení motorová kompa zabezpečujúca verejnú lodnú dopravu medzi Vojkou...

Find Out More
Tlačová správa – Vyše tridsaťročné žeriavy Vodnej elektrárne Gabčíkovo plánuje Vodohospodárska výstavba, š. p. vymeniť za nové

Tlačová správa – Vyše tridsaťročné žeriavy Vodnej elektrárne Gabčíkovo plánuje...

Vyše tridsaťročné žeriavy Vodnej elektrárne Gabčíkovo plánuje Vodohospodárska výstavba, š. p. vymeniť za nové  ...

Find Out More
Tlačová správa – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. spustila medzinárodný tender – Projekt Inovácie a modernizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo

Tlačová správa – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. spustila medzinárodný tender...

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK spustila medzinárodný tender - Projekt Inovácie a modernizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo....

Find Out More
Oznam o zriadení novej emailovej adresy pre média

Oznam o zriadení novej emailovej adresy pre média

Oznam o zriadení novej emailovej adresy pre média   Radi by sme Vás informovali, že za...

Find Out More
Želáme Vám čarovné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2024!

Želáme Vám čarovné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2024!

   

Find Out More
Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby, š. p. vyčarovali deťom v núdzi krajšie Vianoce

Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby, š. p. vyčarovali deťom v núdzi krajšie...

Strom vianočných prianí ..aj tak môžeme nazvať vianočný stromček vo vstupnej hale Vodohospodárskej výstavby, š....

Find Out More