Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj In progress

Improvement of selected wetlands in the left-bank branch system of the Danube River

Find Out More
Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti In progress

Construction of a pedestrian and cycling bridge Dobrohošť - Dunakiliti

Find Out More
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov Completed

Change of flow velocity in the lower part of the Hrušov sluice

Find Out More
Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM- Danube Rehabilitation Measures) Completed

Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM- Danube Rehabilitation Measures)

Find Out More
MVE Dobrohošť Completed

Small-scale Hydroelectric Power Plant Dobrohošť

Find Out More