HIGH-QUALITY SOLUTIONS

Successful operator of a waterworks system in Slovakia

Už vyše šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

However, the company's name is mainly associated with one of the largest water management projects in Europe - the Gabčíkovo Waterworks. The Žilina Waterworks is also of considerable importance.

Tieto hydroenergetické diela má podnik vo svojej správe, zabezpečuje ich efektívnu a bezpečnú prevádzku ako aj výrobu a predaj elektrickej energie. Dlhoročná tradícia v oblasti výstavby vodných diel s hydroenergetickým využitím je pevným základom pre ďalší rozvoj podniku.

Mission

Vodohospodárska výstavba, state enterprise, has been one of the most important guarantors and investors of the construction of water structures in Slovakia for more than half a century. It operates the Gabčíkovo Waterworks, which enables international navigation on the Danube River, ensures flood protection and the production of environmentally clean energy, as well as the Žilina Waterworks on the Váh River. This makes it one of the most important water management entities in Central Europe.

Vision

Vodohospodárska výstavba, state enterprise, is a departmental organization of the Ministry of Environment of the Slovak Republic, whose aim is to professionally, responsibly and transparently manage activities in the water management, respecting the principles of environmental protection and sustainability for future generations as well as for the prosperity of society. By improving, innovating and moving forward, the company aims to become one of the most efficient European companies in the sector.

Values

Respecting them leads to sustainability and corporate social responsibility. They include:

  • Professionalism and accountability
  • Efficiency and reliability
  • Credibility and sustainability
  • Openness (transparency)
  • Respect and seriousness
  • Humanity and ethics