Medzi akcie pripravované VV š.p. patrí aj fotovoltická elektráreň na pravom brehu odpadového kanála pod VD Gabčíkovo v lokalite s názvom Dedinský ostrov. Ide o projekt zameraný na získavanie zelenej elektrickej energie, ktorý by rozšíril portfólio výroby elektrickej energie štátneho podniku (alebo VV š.p.) z obnoviteľných zdrojov. K vode by pribudol ďalší elementárny zdroj zelenej energie slnko.
Pri výbere miesta Fotovoltického parku sme posudzovali viacero lokalít. Územie Dedinského ostrova bolo vyhodnotené ako najvhodnejšie a to hneď z viacerých aspektov. V prospech lokality hovorí dobrá geografická poloha, dostatok slnečných dní v rámci roka na území SR, dobré možnosti v rámci
realizácie po technickej stránke. Umiestnenie poskytuje výbornú východiskovú variantu pre vybudovanie fotovoltickej elektrárne s výkonovým rozmedzím inštalovaného výkonu od jednotiek MWp až po niekoľko desiatok MWp. Teda otvára nám rôzne varianty pri riešení projektu ako napríklad začať s výstavbou menšieho FV systému t.j. inštalovaný výkon jednotky MWp a pokračovať postupne modulárne inštalovaný výkon zvyšovať. Projekt je momentálne v prípravnej fáze kde sa skúmajú jednotlivé varianty a najvhodnejšie technické riešenia.