Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby a Ministerstva životného prostredia pomohli ľuďom v núdzi

„To čo Vám už doma zavadzia, môže niekomu inému pomôcť. Potešme spolu tých, ktorí sú na tom horšie než my“. Pod týmto heslom zamestnanci Ministerstva životného prostredia (MŽP) v spolupráci so zamestnancami svojej rezortnej organizácie Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik (VV, š.p.) zorganizovali v mesiaci november charitatívnu zbierku šatstva. Spoločne sa podarilo vyzbierať viac ako 600 kg oblečenia. Vyzbierané šatstvo bolo rozvezené v dňoch 4. a 5. decembra do azylových domov v Dolnej Krupej, Hlohovci a Malackách.

Zariadenie núdzového bývania Jozefínum v Dolnej Krupej je určené pre ženy ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii z rôznych dôvodov. „Veľmi pekne ďakujeme. Je to prekvapivé koľko sa vám podarilo vyzbierať“ poďakovala všetkým zamestnancom MŽP a VV, š.p. zástupkyňa riaditeľky azylového domu Zuzana Kovácsová.

V azylovom dome pre mužov v Hlohovci rezort pred zimou veľmi potešil klientov svojou zbierkou. Vedúci zariadenia Pavol Šoka tento skutok privítal. „Vďaka darcom ako ste vy, naši klienti budú mať čo nosiť“, povedal.

Zbierka bola príjemným prekvapením aj pre Azylové centrum Betánia v Malackách. Obyvatelia zariadenia veľmi vďačne prijali túto pomoc rezortu.

Pre Vodohospodársku výstavbu, štátny podnik bola táto charitatívna zbierka už druhou v poradí a v budúcnosti plánuje v charitatívnej pomoci pokračovať.