Vodohospodárska výstavba podala trestné oznámenie kvôli Vodnej elektrárni Gabčíkovo

Bratislava (16.12.2014) – Vodohospodárska výstavba, š.p. podala včera trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v pozícii štatutárneho orgánu spoločnosti Slovenské elektrárne. Dôvodom tohto kroku bola Zmluva o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo so Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik vidí v konaní niektorých osôb znaky pokusu o trestný čin podvodu.

Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV, š.p.) trvá na svojom stanovisku, že Slovenské elektrárne (SE) riadne neplnia zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) aj tým, že neplatia riadne zmluvne dohodnutú sumu 5 miliónov na údržbu VEG. S týmito nikdy nespochybnenými platbami začali mať SE problémy od septembra 2013, teda približne od dátumu, kedy sa prvý krát objavili informácie o plánoch talianskej firmy ENEL odpredať 66% akcionársky podiel v SE. Dovtedy s platbami žiadne problémy neboli.

 

Slovenské elektrárne spochybňujú tieto platby tvrdením, že Vodohospodárska výstavba si objednáva údržbu VEG od Slovenského vodohospodárskeho podniku, tvrdiac, že SE o tom doteraz nevedeli. Podnik toto zdôvodnenie považuje za absurdné, pretože Vodohospodárska výstavba má so Slovenskými vodohospodárskym podnikom zmluvu o údržbe VEG podpísanú od roku 2001 a táto nikdy nebola nikým spochybnená. Pokiaľ si SE s využitím tohto dôvodu dokonca žiada od Vodohospodárskej výstavby späť 43 miliónov eur, ktoré zaplatili Vodohospodárskej výstavbe za uplynulých 8 rokov v súlade so zmluvou o prevádzke VEG, tak ide o  prekrúcanie faktov. Veď tie isté osoby, ktoré predtým platby odsúhlasovali, dnes od Vodohospodárskej výstavby žiadajú spätne miliónové sumy.

 

Vodohospodárska výstavba   za udržiavanie Vodného diela Gabčíkovo v prevádzkyschopnom stave ročne platí Slovenskému vodohospodárskemu podniku  v priemere 15 mil. EUR. . Slovenské elektrárne pritom platia len  tretinu celkových nákladov na údržbu.

Aj na základe týchto faktov sa štátny podnik rozhodol konať a podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v pozícii štatutárneho orgánu spoločnosti Slovenské elektrárne, aby tak ochránil  majetok  Slovenskej republiky. Podnik Vodohospodárska výstavba podnikol  všetky opatrenia a kroky potrebné k zabráneniu stratám na štátnom majetku, a to v súlade s uzneseniami vlády SR.

Vodohospodárska výstavba š.p. navyše poskytla v podnete na Generálnu prokuratúru konkrétne dôkazy o protiprávnych skutkoch tak, ako ich v súvislosti s plnením zmluvy o prevádzke VEG zaregistrovala už od roku 2006.