Staré koryto Dunaja

UPOZORNENIE!

 

Na vodnej elektrárne Gabčíkovo je plánovaná oprava rozvodne R 400 kV v termíne medzi 3.9. a 11.9.2018.

Predmetná oprava si vyžaduje odstávku šiestich turbín (TG3 – TG8). Na stroji TG1 prebieha v súčasnosti oprava rýchlouzáveru, preto v prevádzke bude iba jeden turbogenerátor (TG2) s prietokom max. do 500 m3/s.

Z toho dôvodu, voda, ktorú VE Gabčíkovo nespracuje, bude prepúšťaná do Starého koryta Dunaja, čo spôsobí zvýšenie prietokov v Starom koryte Dunaja. Zmeny budú závisieť od hydrologickej situácie v hornom úseku Dunaja a prietokov v mernom profile Bratislava – Devín v danom termíne.

 

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte dispečerské pracovisko na tel. č. 0918 937 797 alebo na e-mailovej adrese drpp@vvb.sk.