Zakliesnené plavidlá v plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo

Nemecká nákladná loď DDSG TULLN a holandské plavidlo CASEAR BRIELLE  sa vo štvrtok 19. januára 2017 krátko pred deviatou hodinou ráno zakliesnili v ľavej plavebnej komore (ďalej len PLK) Vodného diela Gabčíkovo. Dopravný incident vznikol z dôvodu nahlásenia nesprávnych rozmerov plavidla kapitánom jednej z lodí. Pri napúšťaní komory došlo k pritlačeniu plavidiel o seba a o steny PLK. Lode boli vyslobodené v popoludňajších hodinách a pokračovali vo svojej plavbe. Nebola narušená stabilita plavebnej komory a nedošlo ani ku vzniku neočakávaných deformácií – na základe výsledkov meraní to vo štvrtok predbežne potvrdil generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) Daniel Kvocera: „Našťastie, sa nikomu nič nestalo, lode mohli bez problémov vyplávať z plavebnej komory, ktorá, ako ukazujú doterajšie merania, je plne funkčná. Vzhľadom na neštandardnú situáciu, keď bola plavebná komora napustená niekoľko hodín, však bude VV, š. p., v nasledujúcich dňoch vo zvýšenej miere realizovať dohľad.“. Na základe automatizovaných meraní deformácií PLK, riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu Andrej Kasana skonštatoval, že neboli zaznamenané žiadne anomálie: „Namerané výsledky zodpovedajú bežným pružným deformáciám.“. Tento incident bol zdokumentovaný Dopravným úradom. Plavba cez PLK bola obnovená včera medzi 15:30 a 16:00 hod.