Vybuduj si budúcnosť na kvalitnom základe
Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vo štvrtok 9. februára prilákal desiatky študentov stredných škôl.
Podujatia sa zúčastnili i zástupcovia štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, keďže fakulta ponúka študijný program „Vodné stavby a vodné hospodárstvo“:
Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku, kde má jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej, tak aj vo výskumnej činnosti. Veď aj stavba Vodné dielo Gabčíkovo je výsledkom práce, ku ktorej ruku pridali pedagógovia, výskumníci a absolventi Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave plodí úspešných absolventov, ktorí majú kariérnu budúcnosť istú. Stavebná fakulta STU ponúka široké spektrum programov a pri ich štúdiu študenti využívajú moderné technológie, umelú inteligenciu, kvalitnú študijnú knižnicu i laboratóriá so špičkovým vybavením.
O vysokej úrovni štúdia sa mohli študenti stredných škôl presvedčiť počas Dňa otvorených dverí priamo v priestoroch fakulty. Prostredníctvom praktických ukážok záujemcovia o štúdium spoznali bakalárske študijné programy, ktoré fakulta ponúka.