VVB pripravila počas letných prázdnin projekt environmentálnej výchovy pre deti vo veku od 6 do 15 rokov

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), tento rok po prvý raz organizuje Projekt environmentálnej výchovy pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, ktorý sa koná na stupni Gabčíkovo, Čunovo a v Bratislave. Cieľom projektu je hravou formou zvýšiť povedomie o význame ochrany životného prostredia, vody a života v okolí vodných stavieb.

Deti vo veku od 6 do 15 rokov majú príležitosť dozvedieť sa napríklad aj o tom, ako fungujú turbíny vodnej elektrárne, ako je realizovaná medzinárodná lodná doprava cez stupeň Gabčíkovo, prípadne spoznať zaujímavosti z histórie Vodného diela Gabčíkovo.

„Podarilo sa nám pripraviť bohatý a zaujímavý program, pri ktorom sa deti zabavia a zároveň mnohému naučia. Aj v ďalších rokoch plánujeme v tomto zmysluplnom projekte pokračovať,“ povedal generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.

Každý utorok môžu účastníci projektu vďaka sesterskej organizácii, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., spoznávať rieku Dunaj aj z paluby výletnej lode. V programe nechýbajú ani vodné športy na stupni Čunovo, predpoludnie so záchranármi a policajtami a množstvo poučných i zábavných hier, ako napríklad hľadanie podkladu pri základnom kameni Vodného diela Gabčíkovo, olympiáda s animátormi, prípadne náučné pásmo o separovaní odpadu.

Projekt environmentálnej výchovy VV je realizovaný formou denných letných táborov v počte troch týždňových turnusov a potrvá do polovice augusta. Pilotný ročník tohto projektu je určený pre deti a vnúčatá zamestnancov podniku VV a Ministerstva životného prostredia SR.