Skúška stavu núdze v elektroenergetike

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), uskutočnila počas uplynulého víkendu (v sobotu 14. 5. 2022) v spolupráci so spoločnosťami Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), Slovenské elektrárne, a. s. (SE) a Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) reálnu skúšku stavu núdze v energetike, simulujúcu masívny výpadok elektriny na západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy.

„Úspešná skúška potvrdila našu spoločnú pripravenosť na zvládnutie náročných a kritických stavov v energetike a na dôležitú úlohu pri stabilite, bezpečnosti a riešení poruchových stavov. Táto skúška však bola rozsahom a významom o to dôležitejšia, že došlo k priamemu napájaniu technologických zariadení, ktoré by bolo nevyhnutné v čase skutočného blackoutu,“ povedal Vladimír Kollár, generálny riaditeľ podniku VV.

Skúška bola realizovaná v oddelenej časti elektrizačnej sústavy (v rámci takzvaného elektrického ostrova, ktorý nebol prepojený s celkovou elektrizačnou sústavou). Počas skúšky sa podarilo overiť technický stav všetkých zariadení pre zabezpečenie podpornej služby Štart z tmy. Zároveň boli zrealizované aj potrebné merania na všetkých úsekoch prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, vrátane výrobných a rozvodných zariadení. Výsledky meraní a zistenia využijú partneri na vylepšenie technológie pre zabezpečenie bezproblémového a automatického zabezpečenia tejto podpornej služby.