Parkovanie v okolí vodohospodárskej výstavby dostane novú podobu
Súčasné chaotické parkovanie sa zmení na poriadok, ktorý so sebou prinesie i pozitívnu vizuálnu zmenu. Autá tak nebudú zaparkované na zanedbaných plochách, ani pozdĺž rušných ulíc.
Projekt VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p. prinesie podzemné garáže na Karloveskej ulici pri prestupnom uzle Riviéra. Garáž bude disponovať ekologickou zelenou strechou.
Viac sa dočítate v článku YIMBA.