56.ročník TID

56.ročník Tour International Danubien (TID).

Slovenský organizačný výbor TID pri Klube slovenských turistov zorganizoval už 56.ročník TID, ktorý odštartoval 25.6. v Ingolstadte a končí 9.9.2011 v Čiernom mori.

Plavba po rieke Dunaj začína v Nemecku a ide cez Rakúsko, Slovensko, Maďarsko Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, kde lode vplávajú do Čierneho mora.

Tento rok preplavovali stupeň Čunovo 15.7.2011 a pokračovali do Maďarska. Pricestovali vodáci z Austrálie a aj Nového Zélandu, aby splavili Dunaj, ktorý tečie cez Európske štáty.

www.tid.sk