Stali sme sa víťazom súťaže NÁRODNEJ CENY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ
Je pre nás veľkým potešením oznámiť Vám, že včera sme si v historickej budove NR SR prevzali národnú cenu slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.
21. ročník súťaže sme vyhrali v kategórii B – spoločenská zodpovednosť (Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
Problematiku spoločenskej zodpovednosti ako podnik vnímame v environmentálnom, sociálnom, ale aj ekonomickom kontexte a prijímame záväzok konať vo všetkých sférach čestne a transparentne.
Naďalej sa chceme zlepšovať a postupovať zodpovedne s ohľadom na hlavný predmet našej činnosti, ako aj podporovať aktivity a zmeny, prispievajúce k ochrane životného prostredia a biodiverzity.
Naše úprimné slovíčko „ĎAKUJEME“ patrí všetkým našim zamestnancom, lebo svojou prácou a pôsobnosťou prispeli k tomuto významnému oceneniu.