Darcovstvo krvi je šľachetný ľudský čin, ktorý zachraňuje ľudské životy
Našim kolegom tento čin nie je ľahostajný a spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi mohli túto najcennejšiu tekutinu darovať. Ďakujeme Národná transfúzna služba SR a ich mobilnej odbernej jednotke , vďaka ktorej sme v budove nášho podniku mohli tento počin zrealizovať, ako i všetkým zúčastneným zamestnancom a ich rodinám podnikov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Ministerstvo životného prostredia SR, agentúra životného prostredia – SAŽP.