Vyhlásenie výberového konania

„VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sídlo P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na prenájom 3 plávajúcich pristávacích zariadení nachádzajúcich sa na vodnej ceste Dunaj v k. ú. Čunovo, Šamorín a Hamuliakovo.

Všetky podmienky výberového konania sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.vvb.sk/zoznam-vyhlasenych-vyberovych-konani/ a

pre podanie ponuky je potrebná registrácia na webovej stránke: https://vvb.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1233

 

Čunovo:

 

Hamuliakovo:

 

Šamorín: