Čistá Žilina – čistejšia planéta

Pri príležitosti dnešného Dňa Zeme sa Vodohospodárska výstavba, š. p. rozhodla opäť zapojiť aj do „Veľkého jarného čistenia mesta Žilina“.

Naši zamestnanci s chuťou spojili sily a spoločne vyčistili známu „vyhliadku“ pri vodnom diele a okolie hydrouzla. Členovia tímu Vodohospodárskej výstavby tak prispeli k zlepšeniu stavu
životného prostredia v meste.

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari.
Žilinská radnica každoročne vyhlasuje apríl za mesiac čistoty a organizuje akcie, vďaka ktorým zbavuje mesto po zime neporiadku.

Zúčastňujú sa občania, školské zariadenia, súkromné firmy aj zamestnanci mestského úradu.
Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, je v rámci kampane „Čisté mesto“ pre verejnosť pripravených viacero aktivít.