Vodné dielo Gabčíkovo má moderné Infocentrum

Vodohospodárska výstavba, š. p. otvára 27.6.2023 moderné Infocentrum na Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré integruje záujem o zvýšenie povedomia širokej verejnosti o environmentálnych témach spoločne s ich interaktívnou prezentáciou. Infocentrum sme navrhli po vzore podobných projektov, ktoré poznáme z Európy a inšpirovali sme sa aj väčším projektom Energolandu v Mochovciach. Infocentrum približuje vodné dielo a environmentálne témy pútavou a hravou formou vhodnou aj pre najmenších návštevníkov, predstavuje zázemie pre širokú škálu návštevníkov a na jednom mieste poskytuje zaujímavé, nielen technické, informácie o tejto výnimočnej lokalite, o vode a prírode, ale aj o výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň Infocentrum rozširuje súčasné možnosti sprístupnenia Vodného diela Gabčíkovo pre verejnosť. K dispozícii je vyhliadka na plavebné komory z vonkajšej časti riadiacej veže, panoramatická vyhliadka na dielo zo strechy Infocentra, presklená vyhliadka nad výjazdom z ľavej plavebnej komory a najmä je prístupná návštevnícka miestnosť priamo vo vodnej elektrárni.

 

Hlavná činnosť Infocentra

Hlavnou činnosťou Infocentra je podporiť environmentálne a energetické vzdelávanie verejnosti, informovať o dôležitých a zaujímavých informáciách o vode a vodnom diele a priblížiť vodné dielo a problematiku výroby elektrickej energie obnoviteľných zdrojov hravou formou pre najmenších. Návštevníci Infocentra nájdu v jeho priestoroch interaktívne panely, ktoré s použitím najmodernejších technológií ako sú holografická projekcia, 3D virtuálna prehliadka, dotykové informačné obrazovky a digitálne hry pre najmenších (simulátor operátora plavebných komôr, návrh zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov pre mestá) ukazujú ako funguje Sústava Vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Filmy o Vodnom diele Gabčíkovo si môžu návštevníci pozrieť v auditóriu. Interaktívne panely a filmy sú uvedené v štyroch jazykových mutáciách, a to v jazyku slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom. Ďalej Infocentrum zabezpečuje celoročné exkurzie na VE Gabčíkovo a VE Žilina. Organizované skupiny, školy a verejnosť, si môžu vybrať z dvoch okruhov, malý a veľký okruh. Malý okruh je realizovaný len v priestoroch Infocentra a v auditóriu. V prípade VD Žilina je malý okruh realizovaný v priestore zasadačky, hlavnej haly strojovne a vonkajších priestoroch (vtoky a výtoky). Tento okruh je vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ, prípadne staršie osoby. Veľký okruh exkurzie je realizovaný v priestoroch Infocentra, auditória v strojovni VE Gabčíkovo a na výtokoch vodnej elektrárne a je vhodný pre žiakov druhého stupňa ZŠ, študentov SŠ a VŠ  a dospelú verejnosť. Odborné výklady sú zabezpečené v slovenskom a maďarskom jazyku. O exkurziu je možné požiadať emailom na
infocentrum@vvb.sk

Záujem o exkurzie rastie a veríme, že modernizácia Infocentra ešte zvýši záujem o jeho návštevu. Len pre predstavu priemerná návštevnosť exkurzií Vodnej elektrárne Gabčíkovo pred pandémiou sa pohybovala na úrovni 5000 návštevníkov ročne. Tento rok sa v mesiaci apríl zúčastnilo exkurzií viac ako 300 návštevníkov, prišli aj študenti košickej Fakulty elektrotechniky. V máji prišlo 59 študentov z Cambridge school, 50 študentov SOŠ Stavebnej a 51 študentov z Gymnázia v Brezne. Celkovo bol počet návštevníkov 302.

Infocentrum, ako súčasť športovo-rekreačnej funkcie Vodného diela Gabčíkovo, poskytuje návštevníkom aj praktické služby – parkovisko a bufet. Verejnosť nájde Infocentrum otvorené v dňoch utorok až sobota v čase 9.00-16.00 hod. a vstup pre verejnosť je voľný, bez vstupného.

 

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros je už desaťročia súčasťou nášho bežného života, avšak z pohľadu dnešných dní je vnímané ako multifunkčné dielo:

  •  produkuje elektrickú energiu bez produkcie skleníkových plynov, bez potreby dovážať fosílne palivá zo zahraničia a bez produkcie popola, priebežne zabezpečuje 8 až 10% výroby elektrickej energie Slovenska
  • výrazne prispieva k plynulosti a bezpečnosti celoročnej medzinárodnej lodnej prepravy po Dunaji,
  • zohráva kľúčovú úlohu pri protipovodňovej ochrane a jeho efektivita sa preukázala naposledy počas storočnej vody v roku 2013, keď boli mimoriadne stavy hladiny Dunaja riadené bez väčších škôd na majetku a bez ohrozenia majetku, zdravia či životov ľudí,
  • Vodné dielo má významnú ekologickú funkciu, bez neho by niektoré vzácne biotopy v okolí starého koryta Dunaja dnes neexistovali,
  • a vytvára unikátne podmienky pre rekreáciu, kultúru a šport, veď areál vodných športov Divoká voda vychoval mnoho olympijských víťazov. Múzeum moderného umenia Danubiana umožňuje vidieť diela najprestížnejších osobnosti slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény.

Hlavným dôvodom otvorenia moderného a interaktívneho Infocentra je snaha pridať ešte jednu veľmi dôležitú funkciu Vodnému dielu. A to je funkcia oddychu, rekreačného športu a vyžitia pre širokú verejnosť. Oblasť Vodného diela Gabčíkovo ponúka viac ako sa na prvý pohľad zdá a mnohí nadšenci prírody túto krásu už objavili. Rybári a vodáci využívajú ramennú sústavu v ľavostrannom inundačnom území Dunaja, kde sa môžu venovať svojim záľubám a navyše aj pozorovať vtáctvo či iné zvieratá v ich prirodzenom prostredí. V oblasti Šamorína je už samozrejmosťou navštevovať rekreačnú oblasť „lagúny“ pri Čilistove. Aj cyklisti a korčuliari sú tu vítaní. Pozdĺž celého VD Gabčíkovo sú vybudované cyklistické a korčuliarske trasy. A v neposlednom rade prírodné jazerá v okolí obcí Vojka n/Dunajom a Bodíky ponúkajú príležitosti na letné kúpanie.

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je viac ako polstoročie jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj Vodné dielo Žilina na rieke Váh. Vďaka tomu patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v Strednej Európe.