Vodné dielo Gabčíkovo má moderné Infocentrum

Vodohospodárska výstavba, š. p. otvára 27.6.2023 moderné Infocentrum na Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré integruje záujem o zvýšenie povedomia širokej verejnosti o environmentálnych témach spoločne s ich interaktívnou prezentáciou. Infocentrum sme navrhli po vzore podobných projektov, ktoré poznáme z Európy a inšpirovali sme sa aj väčším projektom Energolandu v Mochovciach. Infocentrum približuje vodné dielo a environmentálne témy pútavou a hravou formou vhodnou aj pre najmenších návštevníkov, predstavuje zázemie pre širokú škálu návštevníkov a na jednom mieste poskytuje zaujímavé, nielen technické, informácie o tejto výnimočnej lokalite, o vode a prírode, ale aj o výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň Infocentrum rozširuje súčasné možnosti sprístupnenia Vodného diela Gabčíkovo pre verejnosť. K dispozícii je vyhliadka na plavebné komory z vonkajšej časti riadiacej veže, panoramatická vyhliadka na dielo zo strechy Infocentra, presklená vyhliadka nad výjazdom z ľavej plavebnej komory a najmä je prístupná návštevnícka miestnosť priamo vo vodnej elektrárni.

 

Hlavná činnosť Infocentra

Hlavnou činnosťou Infocentra je podporiť environmentálne a energetické vzdelávanie verejnosti, informovať o dôležitých a zaujímavých informáciách o vode a vodnom diele a priblížiť vodné dielo a problematiku výroby elektrickej energie obnoviteľných zdrojov hravou formou pre najmenších. Návštevníci Infocentra nájdu v jeho priestoroch interaktívne panely, ktoré s použitím najmodernejších technológií ako sú holografická projekcia, 3D virtuálna prehliadka, dotykové informačné obrazovky a digitálne hry pre najmenších (simulátor operátora plavebných komôr, návrh zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov pre mestá) ukazujú ako funguje Sústava Vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Filmy o Vodnom diele Gabčíkovo si môžu návštevníci pozrieť v auditóriu. Interaktívne panely a filmy sú uvedené v štyroch jazykových mutáciách, a to v jazyku slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom. Ďalej Infocentrum zabezpečuje celoročné exkurzie na VE Gabčíkovo a VE Žilina. Organizované skupiny, školy a verejnosť, si môžu vybrať z dvoch okruhov, malý a veľký okruh. Malý okruh je realizovaný len v priestoroch Infocentra a v auditóriu. V prípade VD Žilina je malý okruh realizovaný v priestore zasadačky, hlavnej haly strojovne a vonkajších priestoroch (vtoky a výtoky). Tento okruh je vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ, prípadne staršie osoby. Veľký okruh exkurzie je realizovaný v priestoroch Infocentra, auditória v strojovni VE Gabčíkovo a na výtokoch vodnej elektrárne a je vhodný pre žiakov druhého stupňa ZŠ, študentov SŠ a VŠ  a dospelú verejnosť. Odborné výklady sú zabezpečené v slovenskom a maďarskom jazyku. O exkurziu je možné požiadať emailom na
infocentrum@vvb.sk

Záujem o exkurzie rastie a veríme, že modernizácia Infocentra ešte zvýši záujem o jeho návštevu. Len pre predstavu priemerná návštevnosť exkurzií Vodnej elektrárne Gabčíkovo pred pandémiou sa pohybovala na úrovni 5000 návštevníkov ročne. Tento rok sa v mesiaci apríl zúčastnilo exkurzií viac ako 300 návštevníkov, prišli aj študenti košickej Fakulty elektrotechniky. V máji prišlo 59 študentov z Cambridge school, 50 študentov SOŠ Stavebnej a 51 študentov z Gymnázia v Brezne. Celkovo bol počet návštevníkov 302.

Infocentrum, ako súčasť športovo-rekreačnej funkcie Vodného diela Gabčíkovo, poskytuje návštevníkom aj praktické služby – parkovisko a bufet. Verejnosť nájde Infocentrum otvorené v dňoch utorok až sobota v čase 9.00-16.00 hod. a vstup pre verejnosť je voľný, bez vstupného.

 

Waterworks Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros je už desaťročia súčasťou nášho bežného života, avšak z pohľadu dnešných dní je vnímané ako multifunkčné dielo:

  •  produkuje elektrickú energiu bez produkcie skleníkových plynov, bez potreby dovážať fosílne palivá zo zahraničia a bez produkcie popola, priebežne zabezpečuje 8 až 10% výroby elektrickej energie Slovenska
  • výrazne prispieva k plynulosti a bezpečnosti celoročnej medzinárodnej lodnej prepravy po Dunaji,
  • zohráva kľúčovú úlohu pri protipovodňovej ochrane a jeho efektivita sa preukázala naposledy počas storočnej vody v roku 2013, keď boli mimoriadne stavy hladiny Dunaja riadené bez väčších škôd na majetku a bez ohrozenia majetku, zdravia či životov ľudí,
  • Vodné dielo má významnú ekologickú funkciu, bez neho by niektoré vzácne biotopy v okolí starého koryta Dunaja dnes neexistovali,
  • a vytvára unikátne podmienky pre rekreáciu, kultúru a šport, veď areál vodných športov Divoká voda vychoval mnoho olympijských víťazov. Múzeum moderného umenia Danubiana umožňuje vidieť diela najprestížnejších osobnosti slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény.

Hlavným dôvodom otvorenia moderného a interaktívneho Infocentra je snaha pridať ešte jednu veľmi dôležitú funkciu Vodnému dielu. A to je funkcia oddychu, rekreačného športu a vyžitia pre širokú verejnosť. Oblasť Vodného diela Gabčíkovo ponúka viac ako sa na prvý pohľad zdá a mnohí nadšenci prírody túto krásu už objavili. Rybári a vodáci využívajú ramennú sústavu v ľavostrannom inundačnom území Dunaja, kde sa môžu venovať svojim záľubám a navyše aj pozorovať vtáctvo či iné zvieratá v ich prirodzenom prostredí. V oblasti Šamorína je už samozrejmosťou navštevovať rekreačnú oblasť „lagúny“ pri Čilistove. Aj cyklisti a korčuliari sú tu vítaní. Pozdĺž celého VD Gabčíkovo sú vybudované cyklistické a korčuliarske trasy. A v neposlednom rade prírodné jazerá v okolí obcí Vojka n/Dunajom a Bodíky ponúkajú príležitosti na letné kúpanie.

Vodohospodárska výstavba, state enterprise, has been one of the most important guarantors and investors of the construction of water structures in Slovakia for more than half a century. It operates the Gabčíkovo Waterworks, which enables international navigation on the Danube River, ensures flood protection and the production of environmentally clean energy, as well as the Žilina Waterworks on the Váh River. This makes it one of the most important water management entities in Central Europe.