Výstava k výtvarnej súťaži

Deti Základných škôl priniesli živú vodu do priestorov MŽP SR

V pondelok (22.4.2013) ráno privítalo átrium Ministerstva životného prostredia desiatky detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili vernisáže výstavy s názvom Živá voda pre Zem.

Výstava je vyvrcholením výtvarnej súťaže detí, ktorú vyhlásila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Vodohospodárska výstavba, š.p.  (VVB, š.p.) spolu s Ministerstvom životného prostredia SR. Súťaž začala symbolicky na Svetový deň vody,  22.3. 2013, a  vyvrcholila  22.4.2013, na Svetový deň Zeme. Práve tieto dva dni symbolizujú hlavnú myšlienku súťaže, a tou je  prepojenie vody a zeme.

Z takmer 300 súťažných prác zvíťazilo dielo Lucky Hatalovej, žiačky druhého ročníka  ZŠ Grosslingovej  (Bratislava), ktorá  víťazstvom v súťaži zabezpečila svojej základnej škole cenu od VV, š.p. symbolický šek na 2 000 Eur. Tieto prostriedky škola použije ku prospechu všetkých svojich žiakov.

Do prvého ročníka súťaže sa zapojilo 26 základných škôl. Porota tie najlepšie vybrala spomedzi 300 výtvarných diel. Desať detí, ktoré sú autormi  najkrajších prác si prevzalo diplomy a ceny z rúk I. štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza a generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislava Lazára. Ocenenie sa udialo aj za účasti Soňe Hanzlovičovej, vedúcej odboru školstva Krajského školského úradu v Bratislave.

Výstavu živá voda pre Zem si môžete v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia pozrieť počas celého týždňa.