Vodohospodárska výstavba sa dohodla na predĺžení nájomných zmlúv s občianskym Združením Slatinka

B r a t i s l a v a (19.12.2014) – Vodohospodárska výstavba, š.p. sa dohodla na predĺžení nájmov v obci Slatinka. Budovy v obci sú majetkom Slovenskej republiky v správe  štátneho podniku, ktorý ich dočasne prenajíma občanom. V minulosti sa vyskytlo niekoľko sporov medzi VV, š.p. a nájomníkmi. Spory však boli odstránené.

Na včerajšom stretnutí generálneho riaditeľa podniku so Združením Slatinka, ktoré bolo nápomocné pri riešení nájomných sporov, sa obe strany dohodli na predĺžení nájomných zmlúv na ďalšie 3 roky.

„V Slatinke takpovediac žijeme spolu – Vodohospodárska výstavba a Združenie, respektíve ľudia, ktorí majú naše domy v prenájme. Myslím si, že sme si férovo vydiskutovali všetky veci a ku spokojnosti oboch strán sme sa dohodli na predĺžení nájmu“, povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár a dodal, že pre štátny podnik bolo kľúčové najmä to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy a aby prenajímané nehnuteľnosti neohrozovali ich užívateľov.

Podľa Lazára sa štátna firma férovo dohodla na vzájomnej spolupráci najmä s občianskym Združením Slatinka, ktoré reprezentuje Martina Paulíková.

„Sme radi, že domy v Slatinke budú môcť byť naďalej využívané. Oceňujeme, že správca nehnuteľností sa snažil vyjsť v ústrety všetkým, ktorí sa o domy starajú a sa o ich udržiavať v dobrom stave,“ ocenila pozitívny prístup Vodohospodárskej výstavby Paulíková.

Ako doplnil Lazár: „Museli sme si usporiadať vzájomné vzťahy tak, ako je normálne medzi prenajímateľom a nájomcom. Ale určite si nemusíme navzájom robiť prieky a komplikovať tak situáciu. Oceňujem, že združenie, aj pani Paulíková uznali naše pripomienky a potrebu, uviesť veci do normálneho stavu tak, aby sme s pokojným svedomím mohli nájomné zmluvy predĺžiť“.