Vodohospodárska výstavba podporuje chov zvierat

Bratislava – 3.2.2015, Vodohospodárska výstavba, š.p. (ďalej len VV, š.p., podnik) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR aj v roku 2015 pokračuje v  environmentálnych aktivitách na svojich pozemkoch. Podnik sa rozhodol podporiť chov drobných zvierat v Tepličke nad Váhom.

 

Dôkazom ochoty podniku podieľať sa na environmentálnych aktivitách ochranárskych združení či jednotlivcov je napríklad  spoločný projekt Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) a VV, š.p. s pracovným názvom „ekologické kosačky na Vodnom diele Gabčíkovo.“ Spásanie podnikových pozemkov ovcami a kozami po úspešnom štarte na jar začne svoju druhú sezónu.

Keďže myšlienka spásania pozemkov v okolí vodného diela sa na Gabčíkove osvedčila, VV, š.p. ochotne súhlasila aj na prepožičanie svojich pozemkov v Tepličke nad Váhom chovateľovi drobných zvierat, ktoré sa tu budú pásť resp. budú kŕmené pokosenou trávou z daného pozemku. Týmto sa zabezpečí ekologické využitie pozemku a zároveň pre podnik odpadne bremeno zabezpečenia financovania nákladnej údržby strojovými kosačkami.