Vedením Vodohospodárskej výstavby, š. p., bol poverený ekonomický riaditeľ David Hlubocký

Minister životného prostredia SR Ján Budaj poveril odo dňa 24. apríla 2020 výkonom funkcie generálneho riaditeľa podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), Ing. Davida Hlubockého, ktorý v podniku dovtedy pracoval ako riaditeľ úseku ekonomiky. Nový generálny riaditeľ podniku VV, š. p., vzíde z výberového konania.

Ing. David Hlubocký sa poďakoval bývalému generálnemu riaditeľovi Ing. Danielovi Kvocerovi za jeho prácu pre podnik VV, š. p., a vyjadril vieru, že mu kolegovia budú nápomocní pri napĺňaní spoločných cieľov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.