Svetový deň zdravia a jeho hodnotu sme si vo VV, š. p. pripomenuli preventívnymi vyšetreniami

7. Apríla oslavujeme svetový deň zdravia a začiatok mesiaca vo Vodohospodárskej výstavbe bol venovaný práve jeho prevencii.

Tento deň, ktorý bol v roku 1950 oficiálne vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), býva pravidelne sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na konkrétnu tému.  Tohtoročnou témou Svetového dňa zdravia 2024 je ,,Moje zdravie, moje právo“. Aj napriek tomu, že každý jeden z nás na tejto planéte má právo na zdravie, nie všade a nie vždy je tomu tak. Téma aktuálneho ročníka tak poukazuje na presadzovanie si práva pre kohokoľvek a kdekoľvek na zdravie a na prístup ku kvalitným zdravotníckym službám, bezpečnej vode, výžive, či ekologickým podmienkam.

Vodohospodárskej výstavbe, š. p.  záleží na pevnom zdraví zamestnancov.  Spoločne so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zorganizovala 10. apríla Jarný deň zdravia, kde si naši zamestnanci zo všetkých pracovísk mohli preveriť svoje zdravie.

Celotelové vyšetrenie InBody, vyšetrenie krvi, ostrosti zraku, prevencia rakoviny hrubého čreva, či výživové poradenstvo sú vyšetrenia, vďaka ktorým sme si upevnili to najdôležitejšie, čo máme – naše vlastné zdravie..

Ďakujeme Všeobecnej zdravotnej poisťovni za profesionálnu organizáciu podujatia od prvotnej myšlienky, až po jej uskutočnenie, rovnako aj našim zamestnancom, ktorých účasť bola nad očakávania. 🙂