Štátny podnik Vodohospodárska výstavba na veľtrhu CONECO

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š .p.), sa aj tento rok predstavila v rámci stánku Ministerstva životného prostredia SR so svojimi aktivitami a novinkami na medzinárodných veľtrhoch stavebníctva a efektívneho využitia energie CONECO a RACIOENERGIA. V poradí 39. ročník veľtrhu CONECO, 28. ročník veľtrhu RACIOENERGIA a 5. ročník výstavy VODA sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava uskutočnil od stredy 11. do soboty 14. apríla 2018.

Počas celého trvania veľtrhov sa návštevníci mohli dozvedieť viac o histórii podniku, súčasnom stave vodného hospodárstva, prevádzke Vodného diela Gabčíkovo a Žilina, ale aj o európskych projektoch, ktorých je VV, š. p., partnerom. V rámci odborného programu veľtrhov bol vo štvrtok 12. 4. 2018 pre projekty „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ a „DaReM – Danube Rehabilitation Measures“ vyhradený špeciálny priestor – verejná prezentácia, ktorú zorganizovala VV, š. p. Po nej sa návštevníci v rámci diskusie mohli pýtať odborníkov aj na ďalšie informácie, ktoré ich o projektoch zaujímali. VV, š. p., v rámci svojho programu zároveň predstavila environmentálne aktivity a projekty LIFE.

 

„Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks)“ a projekt „DaReM – Danube Rehabilitation Measures“ sú spolufinancované z fondov Európskej únie.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“