Slovenská Amazónia ožíva vďaka vodohospodárskym opatreniam

Obnova Kľúčovského ramena na Dunaji je súčasťou projektu LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne, ktorý je financovaný zo zdrojov EK, ako aj rezortu životného prostredia.

Územie pozdĺž Dunaja od Bratislavy po Klížsku Nemú v minulosti tvorila spleť riečnych ramien, močiarov, mokradí a ostrovov s bujnými lesmi. Aj preto toto rozsiahle a divoké územie nazývali slovenskou Amazóniou. Vodohospodárom a ochranárom sa podarilo dokončiť unikátnu vodohospodársku revitalizačnú aktivitu, ktorá bude mať priaznivý vplyv pre prírodu Podunajska. Ukončené práce na obnovení dunajského ramena si dnes pozrel priamo na mieste podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

„Všetci si uvedomujeme, že zmena klímy sa nedá zastaviť. Je dobré, že aj týmto konkrétnym projektom môžeme zmierniť dôsledky klimatickej zmeny, pretože vďaka sprietočneniu ramena obnovujeme pôvodnú faunu a flóru tohto dôležitého regiónu a pomáhame zlepšovať miestnu klímu,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Na prepojení Kľúčovského ramena s hlavným tokom Dunaja sa podieľali vodohospodári zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorý je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, spoločne s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho zduženia (BROZ).

Predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Tomáš Kušík zdôraznil dôležitosť dynamiky toku, ktorá sa do ramena vrátila a ktorá vo väčšine dunajských ramien chýba. „Prúdiaca voda plná kyslíku je presne to, čo vnútrozemská delta potrebuje. Ak dokážeme obnoviť tento jednoduchý proces, všetko ostatné už zvládne Dunaj a jeho okolitá príroda sama. Možno už túto jar budeme mať možnosť pozorovať tvorbu riečnej krajiny v priamom prenose, rovnako ako prirodzenú obnovu brehových porastov, kolmých riečnych brehov prípadne štrkových lavíc v tečúcom Kľúčovskom ramene.“

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, zabezpečila najskôr prečistenie, odstránenie nánosov a následne obnovu zasypaného vtoku do ramena, vďaka čomu sa do 2 450 metrov dlhého Kľučovského ramena vrátila prúdiaca voda. Postupne sa tu obnoví pôvodná fauna a flóra, zlepšia sa podmienky pre hniezdenie a život chránených druhov vtákov – najmä brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého.

„Environmentálne projekty ako je tento sú dôležitou súčasťou činností nášho podniku. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať potrebné prepojenie ramena so starým korytom Dunaja a vďaka vykonaným prácam prispieť k zlepšeniu stavu prírody. Veľkým prínosom projektu je aj zabezpečenie bezproblémovej migrácie rýb a pohybu vodných živočíchov cez priechod pod brodom,“ vysvetlil generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera.

Úsek Dunaja medzi obcami Sap, Medveďov a Kľúčovec býval mimoriadne dynamický. Do začiatku systematickej úpravy koryta Dunaja (koniec 19. storočia) sa hlavný tok rieky nachádzal v oblasti dnešného Kľúčovského ramena. Po úpravách na Dunaji, keď bol vytvorený napriamený hlavný tok, zostali ramenné sústavy v oblasti Medveďova a Kľúčovca oddelené od seba a čiastočne aj od nového hlavného koryta.