Pripomenuli sme si 20. výročie prevádzky Vodného diela Žilina

Vodné dielo Žilina (ďalej aj VDŽ) je vybudované na najdlhšej Slovenskej rieke Váh a v prevádzke je od roku 1998. Ide o prvú stavbu na Slovensku, pri ktorej bola použitá metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie, dnes známa ako EIA. Hlavnými objektmi VDŽ sú vodná elektráreň, malá vodná elektráreň I a II, hať, vodná nádrž, náhradný biokoridor a prehĺbenie odpadového koryta Váhu. Vodné turbíny Katarína a Barbara, ktoré sú súčasťou vodnej elektrárne, vyrobili doteraz viac ako 3 milióny MWh zelenej elektrickej energie. K najvýznamnejším prínosom vodnej stavby patrí ochrana mesta Žilina pred sto a tisícročnou vodou i využitie hydroenergetického potenciálu Váhu. Výstavbou Vodného diela Žilina sa podarilo zlikvidovať 12 neriadených skládok odpadov, sanovať kontaminované podzemné vody, prispieť k zlepšeniu podmienok života vodných živočíchov a lesnej zveri a vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj rekreácie, rybolovu i športu.

Význam vodného diela a jeho 20-ročnú prevádzku si zamestnanci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA (VV, š. p.) spolu s pamätníkmi a odborníkmi v oblasti vodného hospodárstva pripomenuli v pondelok 23. 4. 2018 v Žiline v rámci odbornej konferencie, ktorá pokračovala oceňovaním osobností, ktoré sa významne pričinili o výstavbu či úspešnú prevádzku vodnej stavby.

Generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera vyzdvihol prínosy Vodného diela Žilina pre región i pozitívny vzťah miestnych obyvateľov k tejto vodnej stavbe: „Vodné dielo Žilina ponúka veľa rozmanitých možností pre aktívne trávenie voľného času. Ak sa opýtate miestnych v Žiline, kde sa radi stretávajú, kde radi športujú, kde aktívne trávia voľné chvíle s rodinou a priateľmi, mnohí označia za jedno z najobľúbenejších miest páve Vodné dielo Žilina, a je príjemné počuť to.“

Dva dni pred výročným podujatím, v sobotu 21. 4. 2018 sa spolu so Žilinčanmi zúčastnili desiatky pracovníkov VV, š. p., aj na čistení Vodného diela. V roku 2018, keď si pripomíname 20. výročie prevádzky Vodného diela Žilina sa do environmentálnej aktivity, ktorej hlavnými organizátormi boli miestne občianske združenia a zástupcovia enviro projektov, zapojilo takmer 300 ľudí. Súčasťou podujatia, na ktorom sa VV, š. p., organizačne podieľala, bola aj exkurzia vo vodnej elektrárni VDŽ.