Plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo si vyžiadala opravu

Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV, š.p.) je podnik, ktorý postavil Vodné dielo Gabčíkovo a nesie všetky náklady súvisiace s jeho prevádzkou, čo znamená aj to, že doteraz spláca úvery použité na výstavbu.

Zároveň sa VV, š.p. stará o údržbu hrádze a priehrady, ako aj všetkých stavieb a objektov vodného diela. Rovnako tak zabezpečuje plavbu cez plavebné komory vodného diela, ktorá je bezplatná pre všetky osobné, nákladné aj výletné lode.

Všetky tieto činnosti realizuje VV, š.p. z peňazí, ktoré vyrobí vodná elektráreň na Gabčíkove. Pritom na základe zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo z roku 2006 si tretinu tohto príjmu berú Slovenské elektrárne, čo určite nie je ku prospechu vodného diela.

Poškodenie horných vrát na pravej plavebnej komore, o ktorom sme informovali  v utorok (29.7.2014), nastalo v čase keď už prebiehali práce na generálnej rekonštrukcii ľavej plavebnej komory. Táto rekonštrukcia súvisí z rovnakým problémom, aký sa teraz vyskytol aj na pravej komore.

Po  zistení poruchy technici odporučili zastaviť prevádzku komory, aby neprišlo k vážnejším komplikáciám. Tie by mohli spôsobiť dlhodobé vyradenie komory z prevádzky a škody na komore i na životoch. Okamžite po zistení poruchy jedného zo štyroch ložísk, ktoré držia horné vráta  sa začalo s  prácami na jej odstránení. Po obhliadke miesta potápačmi sa zistilo, že nie je možné opravu vykonať pod vodou a preto je potrebné nájsť iné riešenie – konkrétne vytvorenie tzv. suchého doku s použitím dočasného hradenia komory. Vďaka vzniknutému suchému priestoru bude možné sa dostať k ložisku a opraviť ho.

To však znamená, že sa na čas musia zastaviť práce na generálnej rekonštrukcii ľavej plavebnej komory, aby sa technika používaná pri rekonštrukcii mohla premiestniť do pravej plavebnej komory a riešiť tak akútnu situáciu, ktorá nastala.

VV, š.p. robí všetko pre to, aby sa plavba po Dunaji obnovila v priebehu niekoľkých dní.