Oslávili sme Medzinárodný deň Dunaja
Dnes oslavujeme Medzinárodný deň Dunaja !
Táto druhá najdlhšia rieka v Európe preteká cez 10 krajín a poskytuje obyvateľom a hospodárstvu množstvo cenných zdrojov. Slovensko, ako jedna z krajín, ktorými rieka preteká, sa aktívne zapája do ochrany a trvalo udržateľného využívania jej vôd.
Tento rok sme aj predsedajúcou krajinou Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja ICPDR, ktorá pracuje na zabezpečení trvalo udržateľného a spravodlivého využívania vôd v povodí Dunaja.
Tento rok si pripomíname 30. výročie podpísania Dohovoru o spolupráci a ochrane rieky Dunaj a Deň Dunaja oslávi svoje 20 výročie. Pri tejto príležitosti sme pripravili pod záštitou MŽP a v spolupráci s OZ Vodohospodári bohatý program pre deti základných škôl v areáli VD Gabčíkovo.
Zaujímavý program sme pripravili s našimi partnermi ako Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, SAŽP, či ZOO BOJNICE. Deti sa pozreli na vodný svet pod mikroskopom 🔬, skúsili rôzne kvízy a súťaže, no ukázali aj svoju kreativitu v rôznych projektoch pripravených partnermi práve pre tento deň.
A v tento deň sa udiala ešte jedna významná a príjemná udalosť. Vyhlásili sme víťaza súťaže „Maskot Gabčíkova“, ktorú sme zorganizovali pre základné školy v spolupráci OZ Vodohospodári.
1. Miesto🥇 získal návrh Gabčo Gabča, ktorého autorom je žiak 6. ročníka ZŠ J.J. Thurzu z Detvy
2. Miesto🥈 získal návrh Kvapík Jožko, ktorého autorkou je žiačka 4. ročníka ZŠ Gabčíkovo
3. Miesto🥉 získal návrh Žabko Gabko, ktorého autorkou je žiačka 3. ročníka ZUŠ Csorgo Zsuzsa
4. Miesto získal návrh Bobor Gabčo, ktorého autorkou je žiačka 5. ročníka ZŠ a gymnázium Dunajská z Bratislavy
5. Miesto získal návrh Turbín, ktorého autorkou je žiačka 8. ročníka ZŠ a MŠ Hradná z Liptovského Hrádku
Udelili sme aj dve špeciálne ceny a to žiakom ZŠ s MŠ v Oščadnici a Spojenej školy Sv. Jozefa v Turzovke.
Oceneným gratulujeme!
Na konci tohto programom nabitého dňa si deti užili plavbu loďou po rieke Dunaj v okolí Vodného diela Gabčíkovo ako spomienku na tento dobrodružný deň.
Veríme, že si všetci zúčastnení užili dnešný deň rovnako ako my.