Deň Dunaja 2013

Dunaj oslavuje v Bratislave už túto sobotu

Zaujímavé informácie o našom veľtoku, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch, alebo hra na kajakára. Aj  o tomto bude Deň Dunaja 2013 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na našu najdlhšiu rieku v Európskej únii, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v spolupráci s ďalšími partnermi. Deň Dunaja 2013 bude už túto sobotu, 22.6.2013 od 10:00 do 14:00 v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR.

Návštevníci podujatia môžu na ministerstve životného prostredia bezplatne získať lístky na vyhliadkovú plavbu po Dunaji aj s odborným výkladom a pozrú si vypúšťanie malých jeseterov do dunajských vôd. Deti sa môžu tešiť na rôzne súťaže a atrakcie. Ceny získajú aj najúspešnejší mladí umelci, ktorí sa zapojili do Slovenského kola medzinárodnej súťaže Dunajský majster umenia. Ocenenia pre víťazov súťaže Dunajský majster umenia, ako aj pitný režim zabezpečila  spoločnosť Coca-Cola. Nebude chýbať príležitosť vyskúšať si netradične na suchu pretekárske kajaky a pre tých ktorí majú radi modernú hudbu a tanec je pripravený hudobný program v podaní mladých umelcov. Na podujatie príde aj skutočný Dunajský vodník.
Spustí premietania nového filmu o Dunaji, ktorý získal cenu na Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí – Envirofilm 2013.

Deň Dunaja (Danube Day) je sviatkom spájajúcim národy žijúce v povodí tejto druhej najväčšej rieky v Európskej únii. Deň Dunaja prispel k vytvoreniu spoločnej tzv. “Dunajskej identity” pre ľudí žijúcich v jeho povodí tak, aby si uvedomovali, že aj napriek odlišnej kultúre a histórií sú spoluzodpovední za jeho ochranu. Tradícii osláv predchádzal  „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“, ktorý uzavreli a podpísali zástupcovia podunajských krajín EÚ v Sofii, v júni v roku 1994. Desať rokov od podpisu dohovoru vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) deň podpisu za „Danube Day – Deň Dunaja“. Všetky krajiny zúčastnené na tomto dohovore sa zaviazali každoročne usporiadať  oslavu sviatku symbiózy rieky a človeka.

 

Program pre verejnosť:

Deň Dunaja 2013v sobotu 22.6.2013 na Ministerstve životného prostredia SR

Od 10:00 do 14:00 na vás v átriu ministerstva životného prostredia čaká bohatý program a ozajstný dunajský vodník

Moderátor podujatia: Roman Bomboš

10:00 Deň Dunaja otvorí Ladislav Lazár, generálny riaditeľ VVB, š.p. a Alena Bujnová, riaditeľka odboru vodnej politiky Sekcie vôd, MŽP SR

10:20 – 10:35 Vystúpenie tanečného klubu District Dance Bratislava

10:35 – 10:40 Spev a tanec detí zo základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave

10:40 – 10:55 Zdravice od žiakov základných škôl z povodí prítokov Dunaja

11:00 – 11:15 Vystúpenie tanečného klubu District Dance Bratislava a výučba tanečného štýlu

11:30 – 11:35 Tanečné vystúpenie Hana Montana a pieseň z muzikálu Neberte nám Princeznú v podaní detí zo ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave

11:35 – 11:50 Vyhlásenie víťazov súťaže Dunajský majster umenia

 

Sprievodné aktivity 10:00 – 14:00

– Bezplatné plavby loďou po Dunaji v časoch 11:00 hod. 12:00 hod. 13:00 hod. a 14:00 hod. Na lodi budú pútavé prezentácie s ukážkami.

  – Lístky sú dostupné na MŽP SR Nám. Ľ Štúra č. 1, Bratislava (pri Redute) od 10:00 do ich vyčerpania.
  – Maľovanie na tvár (átrium MŽP SR) – Fotenie s vodníkom (átrium MŽP SR)
  – Meranie množstva vody v Dunaji od 9:00 do 12:00 (most SNP)
  – Záchranný čln na Dunaji (pri Propeleri) od 10:00
  – Možnosť obhliadky protipovodňového prívesu a terénnych záchranárskych vozidiel typu Hummer (pred MŽP SR na Nám. Ľ Štúra č. 1, Bratislava)
  – Detská výtvarná a literárna súťaž s dunajskou témou (átrium MŽP SR)
  – Premietanie filmu s názvom Dunaj tepna Európy – od Čierneho lesa k Čiernemu moru (malá jedáleň MŽP SR) od 11:00
  – Skladanie obrieho dreveného puzzle (átrium MŽP SR) Vyza veľká a vnútrozemská delta Dunaja (átrium MŽP SR)
  – Interaktívny výstava o Dunajských luhoch (átrium MŽP SR)
  – Prezentácia a určovanie dunajských druhov rýb (átrium MŽP SR)
  – Fúkacie vrtule a kvíz o vode (átrium MŽP SR)
  – Vypúšťanie malých jeseterov do Dunaja (nábrežie Dunaja pri Propeleri) cca o 13:30
  – Výcvik mladých kajakárov (átrium MŽP SR) Výstava víťazných prác zo súťaže Dunajský majster umenia (átrium MŽP SR)
  – A ešte oveľa viac