Deň detí vo VV, š. p.

Zábava, hry, divadielko, netradičné predpoludnie detí s rodičmi, spoznávanie nových kamarátov – aj tak by sa dal opísať Deň detí vo VV, š. p. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí naň pozval ratolesti všetkých zamestnancov generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Ing. Daniel Kvocera.

„Nie je nič krajšie, ako urobiť deťom radosť. Dnes sme založili túto milú tradíciu, v ktorej chceme pokračovať, aby deti vedeli, kde ich rodičia pracujú, aby sme sa aj my dospelí nestretali len ako kolegovia na chodbách, ale aby sme sa mohli spoznávať aj ako rodičia. Do budúcna si želám, aby sa nám podarilo vytvoriť v štátnom podniku aj kreatívny detský kútik, čím by sme určite zvýšili komfort našich zamestnancov – rodičov a starých rodičov,“ uzavrel Daniel Kvocera.

VV, š. p., tento rok podporila aj podujatie Medzinárodný deň detí Čunovo 2017. Pri príležitosti organizovania MDD sa na VV, š. p., obrátila starostka MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková s prosbou o spoluprácu. VV, š. p., prispela formou zabezpečenia cien a odmien za úspešné absolvovanie súťaží a športových hier.