DANUBE DAY 2018

POZÝVAME VÁS OSLÁVIŤ MEDZINÁRODNÝ DEŇ DUNAJA NA VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

V mene generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Ing. Daniela Kvoceru Vás srdečne pozývame na tradičné environmentálne podujatie Danube Day. Uskutoční sa v sobotu 23. júna 2018 od 9:30 hod. v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Spoluorganizátorom podujatia je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Danube Day 2018 sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Lászlóa Sólymosa. Súčasťou podujatia bude aj Deň otvorených dverí vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo.

 

Pripravili sme si pre Vás pestrý program na pódiu i mimo, dozviete sa množstvo zaujímavostí o rieke Dunaj a spoločne si pripomenieme, prečo je potrebné Dunaj chrániť. Tešiť sa môžete, napríklad, na koncert Emmy Drobnej, divadelné predstavenia, vyhliadkové plavby výletnými loďami, exkurzie vo vodnej elektrárni, penovú šou, vystúpenia ľudového súboru, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, zábavné fotografovanie, lukostreľbu, virtuálnu realitu – plavby v kajaku, súťaž o hodnotné ceny či cukrovú vatu a pukance pre všetky deti zdarma. V prospech ochrany Dunaja si prvýkrát môžete prejsť „Míľu pre Dunaj“.

 

Pre prvých tisíc návštevníkov podujatia máme pripravenú aj malú pozornosť.

 

Stretneme sa v sobotu 23. júna na Danube Day 2018. Tešíme sa na Vás.

 

Partnerom projektu je spoločnosť Coca-Cola.