220-tonové provizórne hradenie dnes úspešne zahradilo ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo – štátny podnik Vodohospodárska výstavba vykonáva prípravné práce pre projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr

Bratislava, 28. marec 2018

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p), začala s nevyhnutnými prácami potrebnými pre realizáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Dnes sa pustila do zahradzovania horného zhlavia ľavej plavebnej komory. Aktivita slúži na skontrolovanie stavu komôr ako celku i kontrolu a opravy tých častí strojnotechnologických zariadení, ktoré sú bežne počas plavebnej prevádzky pod vodou. Ide napríklad o vtoky a výtoky, dolné a horné vráta, poklopy vlezov na dne komory, posúvače na hornom zhlaví, či poklopy vnútorných obtokov.

„Zahradenie ľavej plavebnej komory pre vykonanie kontroly a opráv, je nevyhnutné realizovať z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo v čase prvej fázy stavebných prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr, kedy bude druhá, pravá plavebná komora, dlhodobo mimo prevádzky,“ vysvetlil generálny riaditeľ štátneho podniku Daniel Kvocera s tým, že zahradenie ľavej komory bude realizované v dvoch etapách.

Dnes bolo za pomoci remorkéra a žeriavov zahradené horné zhlavie ľavej plavebnej komory.  Pomáhali aj potápači. Provizórne hradenie so šírkou do 34 metrov, výškou 12,5 metra a hrúbkou 3,3 metra má hmotnosť približne 220 ton. Podmienkou pre úspešné hradenie bol pri tom stav hladiny v prívodnom kanáli cca 130,80 – 130,90 m n. m. a priaznivé počasie. Práce si totiž vyžadujú bezvetrie alebo len slabý vietor a teplotu nad 0 stupňov Celzia. V lete tohto roka bude zahradené aj dolné zhlavie  ľavej plavebnej komory a plavebná komora bude následne vyčerpaná. Vytvorený bude takzvaný veľký suchý dok.

„Čo sa týka začiatku realizácie stavebných prác projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, očakávame, že sa začnú ešte tento rok, ale všetko bude závisieť od výsledkov medzinárodného verejného obstarávania, ktoré je v súčasnej dobe vyhodnocované odbornou komisiou,“ povedal generálny riaditeľ Daniel Kvocera a v súvislosti s projektom dodal, že VV, š. p., očakáva po kontrole na Odbore kontroly verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR aj vyhlásenie verejného obstarávania na stavebný dozor a expertný kontrolný systém, ktorý je súčasťou projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

 

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Celkové náklady projektu predstavujú takmer 145 miliónov EUR, pričom grant z Nástroja na prepájanie Európy pokryje 85 % nákladov.

 

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“