20. VÝROČIE GABČÍKOVA

24.10.2012 „pretečie“ 20 rokov od začiatku výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Bol to Ing.Július Binder, ktorý v rozhodnej chvíli 24.10.1992 o 9:05 hodine dal príkaz:  „SYPTE!“

(Pod týmto rovnomenným názvom vyšla aj kniha autora Miroslava Lišku.)