Vyhodnotenie štandardov kvality pre urso

Untitled document

P. č. Obdobie Dátum vyhotovenia Obsah
1. 1.1.2011-31.12.2011 28.2.2012 Dokument
2. 1.1.2012-31.12.2012 20.2.2013 Dokument
3. 1.1.2013-31.12.2013
12.2.2014 Dokument
4. 1.1.2014-31.12.2014 11.2.2015 Dokument
5. 1.1.2015-31.12.2015 25.1.2016 Dokument
6. 1.1.2016-31.12.2016 24.1.2017 Dokument
Predchádzajúca stránka: Politiky systému manažérstva  Nasledujúca stránka: Certifikáty a osvedčenia zamestnancov podniku