Evidencia osvedčení

Untitled document

EVIDENCIA OSVEDČENÍ O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE VÝKON TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉHO DOHĽADU NAD VODNÝMI STAVBAMI

Číslo osvedčenia Meno Priezvisko Adresa trvalého pobytu Dátum skúšky

Pre štátnu organizáciu poverenú dohľadom nad stavbami I. až IV. kategórie

1 Milan Homola Osuského 3/a, 851 03 Bratislava 28.9.2009*
2 Andrej Kasana Exnárova 21, 821 03 Bratislava 28.9.2009*
6 Ľubomír Uhorščák Havanská 20, 040 13 Košice 28.9.2009*
7 Štefan Vadkerti Dunajská 31, 931 01 Šamorín 28.9.2009*
8 Roman Veselý Donnerova 11, 841 04 Bratislava 28.9.2009*
9 Katarína Furindová Na Sihoti 1159/19, 026 01 Dolný Kubín 28.9.2009*
25 Denisa Eľková Hviezdoslavov 871, 930 41 Kvetoslavov 26.5.2011
26 Peter Eľko Hviezdoslavov 871, 930 41 Kvetoslavov 26.5.2011
27 Ján Hakáč Hurbanova 1183/7, 026 01 Dolný Kubín 26.5.2011
28 Peter Hokynek Murgašova 5, 811 04 Bratislava 26.5.2011
29 Radovan Hudec Studené 1006, 900 46 Most pri Bratislave 26.5.2011
30 Juliana Koledová Buková 10, 900 27 Bernolákovo 26.5.2011
31 Ján Sinai Výstavby 4, 040 11 Košice 26.5.2011
32 Janka Sviteková Jaskový rad 145, 831 01 Bratislava 26.5.2011
33 Ivan Voštinár Fándlyho 18, 010 01 Žilina 26.5.2011
34 Zuzana Žuffová Ružová 36, 010 01 Žilina 26.5.2011
43 Peter Mackoviak Severná 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 2.4.2014
44 Renáta Mikušová Jilemnického 421/28, 059 52 Veľká Lomnica 2.4.2014
45 Peter Gužík Okrajová 13, 0808 05 Prešov 2.4.2014
46 Martin Bakeš Arménksa 6, 821 06 Bratislava 5.12.2016
48 Lubomír Gašparek Karpatská 21, 900 33 Marianka 5.12.2016
49 Juraj Kapušanský Brúsnik 12, 053 11 Smižany 5.12.2016
50 Marián Minárik Bartókova 2A, 811 02 Bratislava 5.12.2016
51 Róbert Stanček Ottlýkovská 376/22, 013 14 Kamenná Poruba 5.12.2016

Pre vlastníkov vodných stavieb III. a IV. kategórie

3 Magdaléna Košková Hodálova 1, 841 04 Bratislava 28.9.2009*
4 Peter Panenka Za kasárňou 72, 831 03 Bratislava 28.9.2009*
5 Ľubica Polomská Borová 3176/3, 010 07 Žilina 28.9.2009*
10 Maroš Nikolaj Jána Stanislava 28, 841 05 Bratislava 28.9.2009*
11 Marta Bakaljarová Moskovská 44, 974 04 Banská Bystrica 28.9.2009*
12 Katarína Cígerová Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica 28.9.2009*
13 Branislav Lipták Rakytová 130/3, 969 01 Banská Štiavnica 28.9.2009*
14 Peter Magula Pekárska 17, 917 01 Trnava 28.9.2009*
15 Marián Miščík Clementisova 5, 040 22 Košice 28.9.2009*
17 Iveta Simanová Dobrovského 3, 811 08 Bratislava 28.9.2009*
18 Pavel Virág Rovniankova 20, 851 02 Bratislava 28.9.2009*
24 Rastislava Tučná Jesenského 5/9, 971 01 Prievidza 28.9.2009*
35 Jozef Breznický Chocholná-Velčice 221, 913 04 Chocholná-Velčice 26.5.2011
37 Roman Ivančo Markušova 9, 040 11 Košice 26.5.2011
38 Alena Miščíková Clementisova 5, 040 22 Košice 26.5.2011
39 Ľubomír Styk Tulská 70, 97401 Banská Bystrica 26.5.2011
40 Božena Písečná Húskova 69, 040 23 Košice 2.4.2014
41 Daniel Haraba Dr.J.Straku 1536/7, 969 01 Banská Štiavnica 2.4.2014
42 Roman Gajdoš Topoľová 3248/4, 960 01 Zvolen 2.4.2014
47 Dušana Berezňaninová Liptovský Michal, 034 83 Liptovský Michal 5.12.2016
52 Tibor Krajč Rudina 278, 023 31 Rudina 5.12.2016

 

*dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré bolo vydané na základe vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov § 80a odstavec (1).

Rozhodnutie o poverení štatneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohl'adu nad vodnými stavbami

Prihlásenie do zoznamu uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborného
technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.

Privátna zóna


Predchádzajúca stránka: Kontakty  Nasledujúca stránka: Kategorizácia