Otec Vodného diela Gabčíkovo, Július Binder, si ako jediný Slovák prevzal ocenenie z rúk prezidenta Českej republiky

„Medailu za zásluhy o štát“ udelil prezident Miloš Zeman doc. Binderovi včera, 28. októbra v Prahe. Slávnostný akt sa udial na Pražskom hrade pri príležitosti osláv 97. výročia vzniku Československa.

Doc. Július Binder sa ako jediný Slovák ocitol medzi rovnako ocenenými osobnosťami z rôznych oblastí československého kultúrneho a spoločenského života, či už ide o vedu, medicínu, šport alebo kultúru.  Týmto sa zaradil medzi elitu ocenených osobností ako herečka Libuša Šafránková, hudobník Františk „Ringo“ Čech, skladateľ Ladislav Štaidl, či spevák Václav Neckář.

Július Binder, bývalý riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, bol hlavným realizátorom výstavby Vodného diela Gabčíkovo.  Bol to práve on, ktorý  24.10.1992 o 9:05 hodine  počas prehradenia Dunaja vydal povel:  „SYPTE!“

Doc. Binder získal svojho počas profesionálneho života niekoľko významných slovenských i medzinárodných ocenení. Najhodnotnejšie z nich mu udelil v roku 2004 pápež Ján Pavol II., keď ho menoval Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého, čo je najvyššie cirkevné vyznamenanie pre laika. V roku 1994 sa stal Osobnosťou roka, v roku 1995 získal v Madride  Európsku cenu za kvalitu (za odbornú a spoločenskú angažovanosť) a v tom istom roku mu prezident Michal Kováč udelil štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra I. triedy. V roku 1996 mu bol udelený Zlatý dvojkríž Ministra kultúry SR. To všetko je len krátky zoznam z množstva hodnotných prejavov úcty voči tak významnému človeku, akým je doc. Binder.

Sám doc. Binder na margo ocenenia od českého prezidenta povedal: Ocenenie pána prezidenta Miloša Zemana vnímam ako ocenenie za  moju celoživotnú prácu vo vodnom hospodárstve, najmä za práce  na príprave kanála Dunaj Odra Labe. Za satisfakciu za útoky českých médií počas realizácie náhradného riešenia VD Gabčíkovo.“ (pozn. stupeň Čunovo, ktorý bol postavený ako takzvaný Variant C  – náhrada za nedobudovaný Nagymaross. Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od roku 1992)

Doc. Binder počas svojho profesného života vytvoril množstvo významných vodohospodárskych projektov. Zaslúžil sa o výstavbu najväčšieho vodného diela v strednej Európe a nespočetné množstvo významných vodných stavieb, ako aj o rozvoj vodohospodárstva na Slovensku. Aj napriek zaslúženému dôchodku, ostáva naďalej aktívnym a rešpektovaným vodohospodárom. „Pánu Binderovi želám pevné zdravie a veľa elánu do ďalších projektov, ktorým sa stále venuje. Všetci v podniku sme veľmi hrdí na nášho najvýznamnejšieho generálneho riaditeľa, ktorý pre nás ostáva rešpektovanou kapacitou a uznávaným radcom pri ďalšom smerovaní podniku“ povedal súčasný generálny riaditeľ podniku VV, š.p., Ladislav Lazár.